Huis van de wijk Rivierenbuurt

Weblinks

De taak van het WOOR is om binnen beschikbare financiële kaders, afspraken omtrent tijdschema’s en prestaties e.d. ervoor zorgen dat het Huis van de Wijk een bruisende en adequaat toegeruste plek wordt waar bewoners en deelnemende organisaties graag, enthousiast, goed doordacht en op elkaar afgestemde activiteiten uitvoeren en samenwerken in een prettige omgeving.